M.P.G.O. Sosnowiec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 41-216 Sosnowiec (sortownia odpadów)