LIMPAC

LIMPAC  Sp. z o. o. Bukowice 39
(producent opakowań żywności)